Day Week Month Year
# 用户名 昵称 通过数 提交数 比率
1
张靖怡
89.11%
2
安卓工具类 https://github.com/Blankj/AndroidUtilCode
98.33%
3
*喵~ https://darkwing.moe ~加载慢的请自行翻墙
68.32%
4
*我们结婚啦ʕ*̫͡*ʕ.͓͡.ʔ-̫͡-ʕ.̫͡.ʕ*̫͡*ʕ.͓͡.ʔ-̫͡-ʕ.̫͡.ʔ*̫͡*ʕ
68.57%
5
*zhengjun
47.28%
6
莫莹
74.58%
7
140705121
79.40%
8
乱打代码的鸟哥哥
68.82%
9
*我们结婚啦ʕ*̫͡*ʕ.͓͡.ʔ-̫͡-ʕ.̫͡.ʕ*̫͡*ʕ.͓͡.ʔ-̫͡-ʕ.̫͡.ʔ*̫͡*ʕ
74.66%
10
*zhblue
47.23%
11
信的开头
81.07%
12
张辰恺はJSPが本当に下手です
79.76%
13
傅淙萍
82.86%
14
吃我大PAT
83.74%
15
李礼政
80.49%
16
沈逸仙
66.36%
17
锦衣饭
61.89%
18
甲鱼爱花花兔子洁宝宝
73.54%
19
我是你的阿奇宝宝呀(づ。◕‿‿◕。)づ
52.35%
20
祝我考研成功
70.52%
21
钟天
71.49%
22
咸到家了
57.21%
23
广告位招租
91.15%
24
魏一凡
56.04%
25
叶晨阳
83.63%
26
啪唧,是打脸的声音
84.02%
27
阿斯托尔福~
72.89%
28
徐昕羽
63.98%
29
章关平
52.74%
30
杨邦幸
48.92%
31
林畅
89.04%
32
王飘
53.20%
33
yinwf
23.81%
34
许路平
67.04%
35
龙海洋
52.58%
36
我要冲进第一页啦啊啊啊啊啊啊啊啊啊
57.39%
37
宋润东
52.14%
38
肖钰山
50.78%
39
赵松
46.18%
40
大笨蛋
57.34%
41
邬友亮
56.92%
42
刘圣男咩
50.98%
43
刘通
47.99%
44
等我变身你就知道错了
24.76%
45
陈源
41.57%
46
罗炜祥
44.88%
47
寻梦者marico
56.57%
48
艾黎克斯Alex艾黎克斯Alex艾黎克斯Alex
73.81%
49
140705133
46.09%
50
俞晓梅
64.19%